Wizyta domowa

Wychodzac na przeciw potrzebom rodzin proponuję spotkania w mieszkaniu klienta w celu uzyskania konsultacji, porady czy bierzącej interwencji.

Spotkanie takie jest dobrym rozwiązaniem dla:
– matek w okresie okołoporodowym
– rodziców nie mających komu powierzyć dziecka pod opiekę na czas wizyty poza domem
– opiekunów osób przewlekle chorych i starszych
– potrzebujących mediacji z powodu silnego konfliktu członków rodziny

Celem mojej wizyty w Państwa mieszkaniu może być:
– konsultacja w sprawach wychowawczych: problemy ze snem i zasypianiem, nieposłuszeństwo, problem z treningiem czystości, niepokojące zachowania – wspólne opracowanie programu interwencji w celu zmiany zachowania,
– zbadanie nasilenia obniżonego nastroju matki po porodzie oraz konsultacja w sytuacji podejrzenia depresji
poporodowej (dla matki oraz ojca),
– udzielenie wsparcia i praktycznych porad opiekunom osób starszych oraz chorych

Wizyty mogą mieć charakter systematyczny, ale tylko jeśli ich celem będzie konsultacja bierzącej sytuacji.
W przypadku konieczności podjęcia psychoterapii zaproponuję spotkania poza miejscem zamieszkania, w prywatnym gabinecie.