O mnie

Alina Lorek psycholog wrocław psychoterapia o mnie


Obszary pracy:

– konsultacje w sprawach wychowawczych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży: autyzm, ADHD, moczenie nocne, bunt dwu, trzy i czterolatka, bunt młodzieńczy, problemy szkolne, psychoseksuologia, uzależnienia od komputera/komórki itp.

– terapia indywidualna, par oraz rodzin, najczęstsze przyczyny problemów: konflikt, choroba, agresja, przemoc, uzależnienie, zdrada, utrata dziecka, depresja, stres związany z  procesem zapłodnienia in vitro, stres pourazowy, lęk społeczny, nerwica, zaburzenia odżywiania, niedokończona żałoba, bóle psychosomatyczne.

– współpracuję z lekarzami ginekologami, pediatrami oraz psychiatrą.

– coaching dotyczący rozwoju osobistego i zawodowego.

Doświadczenie zawodowe:

Obecnie Współpracuję z Poradnią Psychologiczną Alter Ego Izabela Boryczka we Wrocławiu.
Prowadzę także prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz coachingową w Poradni Psychologicznej Psychozdrowie.

Doświadczenie zdobywałam podczas 4 letniej współpracy z wrocławskim Centrum Zdrowia Mama i Ja, gdzie jako psycholog i terapeuta wspierałam min. rodziców w ich zmaganiach w opiece nad dziećmi, a także kobiety cierpiące na depresję poporodową, pary zmagające się z niepłodnością oraz osoby cierpiące z powodu nerwic, lęków i konfliktów rodzinnych.

Przez 2,5 roku pracowałam w Fundacji Manufaktura Inicjatyw, w ramach której kierowałam pracą Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie. Prowadziłam także konsultacje, poradnictwo oraz terapię indywidualną, rodzinną i grupową dla osób będących w kryzysie, zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików, współuzależnionych oraz cierpiących na zaburzenia depresyjno-lękowe, ofiar oraz sprawców przemocy w rodzinie. Pracowałam również na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zmagających się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz z przemocą.
Przez okres 2 lat prowadziłam także cykliczne szkolenia i superwizje dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
Byłam współautorem i koordynatorką międzysektorowego programu 'przeciw przemocy i wykluczeniu’ realizowanego przez Centrum Aktywizacji Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.
Posiadam także doświadczenie jako członek Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie.

Zrealizowałam ponad 400 godzin wsparcia psychologiczno-doradczego w projekcie unijnym „Czas na zmiany” skierowanym do osób w wieku 15-24 lata.

Wiele satysfakcji czerpię również z prowadzenia zajęć dla szkół rodzenia z zakresu opieki nad noworodkiem oraz prewencji depresji poporodowej, a także z prowadzonych cyklicznie warsztatów kompetencji rodzicielskich.

Praktyki zawodowe odbyłam w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Ośrodku Leczenia Uzależnień w Janowicach.

Wykształcenie

Certyfikację psychoterapeutyczną realizuję w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Kurs kończy się otrzymaniem Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego posiadającego akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Dyplom magistra psychologii o specjalizacji klinicznej uzyskałam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Realizowałam ścieżkę edukacyjną z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz terapii osób wymagających leczenia klinicznego. Otrzymałam także szeroką wiedzę z zakresu psychologii społecznej.

Ukończyłam intensywny kurs coachingu oferowany przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL oraz Akademickie Koło Naukowe Zarządzania „UNSTOPPABLE” działające przy Politechnice Wrocławskiej. Szkoliłam się pod okiem doświadczonych oraz mających za sobą różne stopnie certyfikacji ICF coachów z całej Polski. Zobacz certyfikat
Stale podnoszę swoje kwalifikacje w zakresie coachingu.

Oprócz systemowej terapii indywidualnej oraz rodzin, moje zainteresowania psychologiczne obejmują zagadnienia technik mindfulnes, metod poznawczo-behawioralnych oraz coachingu.